สกรูเกลียวหยาบ VS สกรูเกลียวละเอียด

 

Thread สกรูเกลียวละเอียดนั้น ให้ความแข็งแรงในการยึดเกาะไม่คลายตัวของเกลียว เหมาะกับการใช้งานในเครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือนไม่มีแรงดึงมาก

Coarse Thread สกรูเกลียวหยาบส่วนมากวงการยานยนต์นิยมใช้สกรูเกลียวหยาบในงานประกอบ เช่นในเครื่องยนต์ เพราะสกรูเกลียวหยาบมีฟัน เกลียวที่แข็งแรงกว่า ทนแรงกระชากได้ดีกว่า

 

ข้อมูลพื้นฐานสกรูน๊อต

สกรูเหล็กแข็ง

B2
   

Grade และ Class ของสกรู เป็นตัวจำแนกวัตถุดับที่ใช้ผลิต และความแข็ง ของสกรู โดยเลขยิ่งมาก สกรูยิ่งมีความแข็งแรงมาก

    แต่อย่างไรก็ตาม สกรูยิ่งมีความแข็งแรงมาก ก็จะมีความเปราะมากเช่นกัน ดังนั้น จึงควรเลือกความแข็งแรงของสกรูตามการใช้งาน

 

Metric bolt head markings

 

Usbolt head markings

 

ตามภาพ สัญลักษณ์บนหัวสกรู เป็นตัวระบุสกรูเป็นเกรด หรือ Class อะไร

โดย สกรูเกลียวมิล จะระบุเกรดเป็นตัวเลขบนหัวสกรู และสกรูเกลียวหุนจะใช้ขีดระบุบนหัวแทน แต่ส่วนมากสกรูใช้ในประเทศไทย จะนิยมระบุเกรดเป็นตัวเลข ทั้งสกรูเกลียวมิล และสกรูเกลียวหุน

ทั้งนี้ สกรูเกลียวมิล และสกรูเกลียวหุน จะมีความแข็งไม่เท่ากัน แต่ถือว่าใกล้เคียง กัน เช่น Grade 5 จะเทียบเท่า Class 8.8 และ Grade 8 จะเทียบเท่า Class 10.9