ผลิตและจำหน่ายน๊อต-สกรูและสลักภัณฑ์ ที่เป็นมาตรฐานทั่วไ
ชุบกัลวาไนซ์ ลดสูงสุด 30%