การวัดความยาวสกร

ข้อมูลพื้นฐานสกรูน็อตและการวัดความยาว

การวัดความยาวของสกรู มีการวัดได้ 3 แบบ ซึ้งแบ่งตามลักษณะของสกรู
1. สกรูทั่วไปจะวัดความยาวจากใต้หัวลงมา
2. สกรูที่ลักษณะหัวเตเปอร์ จะวัดความยาวรวมหัว
3. สกรูที่ลักษณะหัวเตเปอร์นูน จะวัดความยาวจากขอบของเตเปอร์
ตารางเทียบขนาด