ชื่อสินค้า: ปิ๊นสแตนเลส
หมวด: ปิ๊น, ตะปูยิง (รีเวท)
มาตรฐาน DIN94
ชนิดวัตถุดิบ STAINLESS STEEL
การชุบผิว
จำนวน:  
ปิ๊นสแตนเลส
d (Diameter) M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10
d1 1.4 1.8 2.3 2.9 3.7 4.6 5.9 7.5 9.5
a 2.5 2.5 2.5 3.2 4 4 4 4 6.3
b 3.2 4 5 6.4 8 10 12.6 16 20
c(min) 2.4 3.2 4 5.1 6.5 8 10.3 13.1 16.6
c(max) 2.8 3.6 4.6 5.8 7.4 9.2 11.8 15 19