ชื่อสินค้า: คลิ๊ปสลิง สแตนเลส
หมวด: ลวดสลิง, โซ่, อุปกรณ์สลิง
มาตรฐาน -
ชนิดวัตถุดิบ STAINLESS STEEL 304
การชุบผิว -
จำนวน:  
คลิ๊ปสลิง สแตนเลส
Normal Size 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4
a 9 11 13 16 19 24 29 32
h1 20 24 28 34 42 55 63 75
L
21 23 26 30 34 42 50 54
t
10 11 12 14 18 23 26 29