ชื่อสินค้า: สกรูหัวจมดำ เกลียวหุน BSW (เกรด 12.9)
หมวด: สกรูหัวจม,ตัวหนอน
มาตรฐาน ANSI B18.3
ชนิดวัตถุดิบ 12.9
การชุบผิว
จำนวน:  
สกรูหัวจมดำ เกลียวหุน BSW (เกรด 12.9)
D (DIAMETER) 3/16 1/4  5/16 3/8 7/16 1/2W 1/2C 5/8 3/4 7/8 1" 1.1/4 1.1/2
P (PICTH)  24 20 18 16 14 12 13 11 10 9 8 7 6
dk 7.9 9.5 11.7 14.2 16.5 19 19 23.6 28.3 33 38 47 27
K (HEAD THICKNESS) 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 1/2 5/8 3/4 7/8 1" 1.1/4 1.1/2
S (WIDTH ACROSS FLAT) 5/32 3/16 1/4 5/16 5/16 3/8 3/8 1/2 5/8 3/4 3/4 7/8 1"
 b    25.4 28.45  31.75 35.05 38.1 44.45 50.8