ชื่อสินค้า: ตะปูยิง เหล็ก ตรา PATTA
หมวด: ปิ๊น, ตะปูยิง (รีเวท)
มาตรฐาน -
ชนิดวัตถุดิบ STEEL
การชุบผิว -
จำนวน:  
ตะปูยิง เหล็ก ตรา PATTA