ชื่อสินค้า: ตะปูยิงมิเนียมสีชา ตราคนป่า
หมวด: ปิ๊น, ตะปูยิง (รีเวท)
มาตรฐาน -
ชนิดวัตถุดิบ STEEL
การชุบผิว -
จำนวน:  
ตะปูยิงมิเนียมสีชา ตราคนป่า