ชื่อสินค้า: ตัวหนอนฝังไม้ รุ่น SFN (หนาม)
หมวด: หัวน๊อต
มาตรฐาน -
ชนิดวัตถุดิบ STEEL
การชุบผิว -
จำนวน:  
ตัวหนอนฝังไม้ รุ่น SFN (หนาม)
Size  M4 X 10  M5 X 10 M6 X 10  M6 X 13
H 9 10.5 11.8 19
D1 5.85 5.85 8.1 9.3
D2 5.25 5.85 7  8.9
D3 13 9.3 12  8.9