ชื่อสินค้า: หัวน๊อตเกลียวมิล (ชุบขาว)
หมวด: หัวน๊อต
มาตรฐาน JIS
ชนิดวัตถุดิบ STEEL
การชุบผิว -
จำนวน:  
หัวน๊อตเกลียวมิล (ชุบขาว)
Size  M3  M4  M5  M6  M8  M10  M12
เกลียว p
 0.5  0.7 0.8 1.5 1.25 1.25 1.5
ขอบ s
 5 7 8 10 12 14 17
หัวหนา m
 2.3 3.1 4.5 5 6.5 8 10