ชื่อสินค้า: หัวน๊อตหมวก ชุบโครเมี่ยม
หมวด: หัวน๊อต
มาตรฐาน JIS N1183
ชนิดวัตถุดิบ STEEL
การชุบผิว
จำนวน:  
หัวน๊อตหมวก ชุบโครเมี่ยม
Size M3 M4 M5 M6 m8 M10 M10 M12 M12 M12 M16 M20
เกลียว p
0.5 0.7 0.8 1.0 1.25 1.25 1.5 1.25 1.5 1.75 2.0 2.5
ขอบ s
5.5 7.0 8.0 10.0 13.0 17.0 17.0 19.0 19.0 19.0 24.0 30.0
สูง h
5.0 6.2 7.6 9.8 12.5 15.5 15.5 18.5 18.5 18.5 24.0 30.0