ชื่อสินค้า: หัวน๊อตมิลดำ เกรด 8 แท้ (CLASS 8), หัวน๊อตH.D.G เกรด 8 แท้ (CLASS 8)
หมวด: หัวน๊อต
มาตรฐาน DIN934
ชนิดวัตถุดิบ 8
การชุบผิว -
จำนวน:  
หัวน๊อตมิลดำ เกรด 8 แท้ (CLASS 8), หัวน๊อตH.D.G เกรด 8 แท้ (CLASS 8)
D (DIAMETER) M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M42 M48 M56 M60 M64
P (PICTH) 1.5 1.75 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.5 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 5.5 6.0
M (Thickness)  8 10 11 13 15 16 18 19 22 24 26 29 34 38 45 48 51
S (WIDTH ACROSS FLAT)  17  19  22  24  27  30  32  36  41  46  50  55  65  75 85 90 95