ชื่อสินค้า: หัวน๊อตพลาสติก P.V.C.
หมวด: สกรูพลาสติก
มาตรฐาน -
ชนิดวัตถุดิบ -
การชุบผิว -
จำนวน:  
D (DIAMETER)                
P (PICTH)                
K (HEAD THICKNESS)                
S (WIDTH ACROSS FLAT)