ชื่อสินค้า: พลุ๊ก GT SANKO
หมวด: พลุ๊ก, ปลั๊กคอนกรีต
มาตรฐาน -
ชนิดวัตถุดิบ STEEL
การชุบผิว -
จำนวน:  
พลุ๊ก GT SANKO