ชื่อสินค้า: สกรูมิลดำ เหล็กแข็ง เกรด 8.8
หมวด: สกรูหัวหกเหลี่ยม
มาตรฐาน DIN931, DIN933
ชนิดวัตถุดิบ 8.8
การชุบผิว
จำนวน:  
สกรูมิลดำ เหล็กแข็ง เกรด 8.8
D (DIAMETER) M5 M6 M8 M10 M10 M12 M12 M12 M14 M14 M16 M16 M18 M18 M20   M20 M22 M24
P (PICTH)  0.8   1.0   1.25   1.25   1.5 1.25  1.5  1.75 1.5 2.0 1.5 2.0 1.5  2.5 1.5 1.5 2.5 3.0
K (HEAD THICKNESS)  3.5 4 5.3 6.4 6.4 7.5 7.5 7.5 8.8 8.8 10 10 11.5 11.5  12.5 12.5 14 15
S (WIDTH ACROSS FLAT)  8 10 13 14 17 17 17 19 22 22 24 24 27 27 30 30 32 36
b1 L≤125mm.  16 18 22 26 30 30 30 34 34 38 38 42 42 42  46  46  50  54
b2 125mm           36 36 36 40 40 44 44 48 48 52 52 56 60